• เจเนลีน
  • โอลซิม

ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์