• โมฮัมหมัด
  • เฟาซีน

"เบี้ยล่าง"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Affinity MMA
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Affinity MMA
จาก
มาเลเซีย