• เดชฎิล
  • สรณ์สิริศุภทิน

"เดชพูล"

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย