• ดาวุน
  • จุง

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team POMA
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team POMA
จาก
เกาหลีใต้