หลิว
จิง เพ็ง

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
32
ทีม
Longyun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
32
ทีม
Longyun MMA
จาก
จีน