• เหา
  • ดา เป็ง

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
E.T Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
E.T Club
จาก
จีน