• จอห์น
  • ไลน์เคอร์

"Hands of Stone"

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
American Top Team
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
American Top Team
จาก
บราซิล