• ฟาบริซิโอ
  • อานดราด

"Wonder Boy"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
67.0 กก.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
67.0 กก.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
บราซิล