• คิม
  • แจ วุง

"The Fighting God"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Extreme Combat / Top Gym BF
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Extreme Combat / Top Gym BF
จาก
เกาหลีใต้