• เจดี
  • ฮาร์ดวิค

"เดดช็อต"

ส่วนสูง
185 ซม.
ทีม
Bali MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
185 ซม.
ทีม
Bali MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา