• เคียแรน
  • จอบลิน

"นักตัดหิน"

ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Shoot Grapple Roll
จาก
นิวซีแลนด์
ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Shoot Grapple Roll
จาก
นิวซีแลนด์