เคียแรน
จอบลิน

"นักตัดหิน"

ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
30
ทีม
Shoot Grapple Roll
จาก
นิวซีแลนด์
ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
30
ทีม
Shoot Grapple Roll
จาก
นิวซีแลนด์