• ยาเวด
  • มุลลา

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Superhuman Gym
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Superhuman Gym
จาก
อินเดีย