• เดวอน
  • มอร์ริส

"แบม แบม "

ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Phuket Top Team
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Phuket Top Team
จาก
สหรัฐอเมริกา