• หู
  • เซ่อ เล่อ

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน