• คูบันเจียง
  • ถู่ลอสไบเคอ

"THE BORDERLAND WOLF"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน