คูร์บันเจียง
ตูลัวสิบาเก

"หมาป่าชายแดน"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
อายุ
23
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
อายุ
23
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน