• เดชฤทธิ์
  • เสถียรมวยไทย

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sathian MuayThai
จาก
ไทย
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sathian MuayThai
จาก
ไทย