• เดมี
  • ยูลีอันโต

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
อินโดนีเซีย