• คริส
  • เหงียน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
8 Blade Warriors
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
8 Blade Warriors
จาก
ออสเตรเลีย