• ไซทลิน
  • แมคอีเวน

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Stockade Training Center
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Stockade Training Center
จาก
ออสเตรเลีย