• อันโตนิส
  • มูยัค

"Black Bat Commando"

ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tigershark Fighting Academy
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tigershark Fighting Academy
จาก
อินโดนีเซีย