อาเหม็ด
ฟาเอซ อานัวร์

"อีซี่ "

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม