• ประทีป
  • กุมาร

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Prime Sports
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Prime Sports
จาก
อินเดีย