• อาคห์มัด
  • เอโก พรีอันโดโน

"Electrical Knock Out "

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Saint Electra MMA
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Saint Electra MMA
จาก
อินโดนีเซีย