• ซู
  • หง สี

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.1 กก.
ทีม
Nijia MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.1 กก.
ทีม
Nijia MMA
จาก
จีน