• เฉิน
  • เห่า

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.1 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.1 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน