• เซียะ
  • เสี่ยวเซียง

"มนุษย์คีย์บอร์ด"

ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
AMA Shanghai
จาก
จีน
ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
AMA Shanghai
จาก
จีน