• ณัฐ
  • ณัฐชยางกุล

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chiang Mai Fight Fit
จาก
ไทย
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chiang Mai Fight Fit
จาก
ไทย