• หวัง
  • เวินเฟง

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Xingbo Shengshi Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Xingbo Shengshi Fight Club
จาก
จีน