• ทาอิกิ
  • นาอิโตะ

"Silent Snipper"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bell Wood Fight Team
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bell Wood Fight Team
จาก
ญี่ปุ่น