• หวัง
  • เจี้ยน หง

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
TOP-1 Fighting Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
TOP-1 Fighting Club
จาก
จีน