• ชา
  • หนี่ ตู้

"บุตรแห่งยี่"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Yunnan Kunil Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Yunnan Kunil Fight Club
จาก
จีน