• วอลเตอร์
  • กอนซาลเวส

ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Blackthai CT
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Blackthai CT
จาก
บราซิล