• หวู ตรัง
  • เกียง

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Saigon Sports Club
จาก
เวียดนาม
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Saigon Sports Club
จาก
เวียดนาม