เวียด
อันห์ โด

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Auckland MMA
จาก
นิวซีแลนด์
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Auckland MMA
จาก
นิวซีแลนด์