• เวียด
  • อันห์ โด

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Auckland MMA
จาก
นิวซีแลนด์ / เวียดนาม
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Auckland MMA
จาก
นิวซีแลนด์ / เวียดนาม