• แต โฮ
  • ปัค

"ปัค"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
10th Planet Jiu Jitsu Korea
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
10th Planet Jiu Jitsu Korea
จาก
เกาหลีใต้