• ทรอย
  • เวิร์ทเธน

"Pretty Boy"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.5 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.5 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา