ทรอย
วอร์เธน

"Pretty Boy"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Evolve MMA
จาก
สหรัฐอเมริกา