• ธรต
  • ซาม

"กบน้อย"

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
จาก
กัมพูชา
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
จาก
กัมพูชา