• เต๋า
  • หยู เฟย

"อสูรประหลาด"

ส่วนสูง
188 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Monster Beast
จาก
จีน
ส่วนสูง
188 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Monster Beast
จาก
จีน