• มาเคชาเต
  • เซย์ลิไค

"อินทรีแห่งเทียนชาน"

ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chengde Quansheng
จาก
จีน
ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Chengde Quansheng
จาก
จีน