• สง ซู
  • กุย

"พายุจิ๋ว"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63 กก.
ทีม
Shun Yuan Fight Club / Luoyang Tiquanzhixing Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63 กก.
ทีม
Shun Yuan Fight Club / Luoyang Tiquanzhixing Fight Club
จาก
จีน