• หลู่
  • จุน

"เสือดำ"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน