• สิทธิชัย
  • ศิษย์สองพี่น้อง

"Killer Kid"

ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sitsongpeenong Muay Thai Camp
จาก
ไทย
ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sitsongpeenong Muay Thai Camp
จาก
ไทย