• ซานติโน
  • เวอร์บีค

ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Sokudo Gym
จาก
เนเธอร์แลนด์
ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Sokudo Gym
จาก
เนเธอร์แลนด์