• สันดีป
  • กุรุง

ส่วนสูง
166 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
All Martial Arts Academy
จาก
เนปาล
ส่วนสูง
166 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
All Martial Arts Academy
จาก
เนปาล