• ริวโตะ
  • ซาวาดะ

"DRAGON BOY"

ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
AACC (Abe Ani Combat Club)
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
AACC (Abe Ani Combat Club)
จาก
ญี่ปุ่น