• โบคัง
  • มาซันเยน

"Little Giant"

ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Fight Fit Militia
จาก
แอฟริกาใต้
ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Fight Fit Militia
จาก
แอฟริกาใต้