• ไรอัน
  • จากิรี

"THE FILIPINO ASSASSIN"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Muay Thai Association of the Philippines
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Muay Thai Association of the Philippines
จาก
ฟิลิปปินส์