• ราฮูล
  • ราจู

"THE KERALA KRUSHER"

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
79.5 กก.
ทีม
Juggernaut Fight Club
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
79.5 กก.
ทีม
Juggernaut Fight Club
จาก
อินเดีย