• เฟอร์คาน
  • ชีมา

"The Lion"

ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
79.5 กก.
ทีม
KBW / Grace Barra
จาก
ปากีสถาน
ส่วนสูง
190 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
79.5 กก.
ทีม
KBW / Grace Barra
จาก
ปากีสถาน