• พูตรี
  • พัดมี

"AMI"

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Tigershark Fighting Academy
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Tigershark Fighting Academy
จาก
อินโดนีเซีย